ลักษณะของห้องประชุมที่ดี ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เช่าห้องประชุม

ห้องประชุมเป็นอีกหนึ่งห้องที่องค์กรทุกองค์กร และกิจการทุกกิจการจะต้องมี เพื่อเอาไว้สำหรับพบปะพูดคุยปัญหาต่างๆ ที่ได้พบเจอ พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น สิ่งที่จะทำให้การประชุมได้ผลดี นอกจากจะมีการเตรียมวางแผนสำหรับการประชุมแล้ว การเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะยิ่งสถานที่เหมาะสม และมีความพร้อมมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลดีกับการประชุมมากเท่านั้น

สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห้องประชุม ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หรือเพื่อจะเอาไปใช้ ในการพิจารณาเลือกเช่าห้องประชุม ก็ได้เช่นกัน เพียงแค่เลือกตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ก็ถือว่าเราได้ห้องประชุม ที่ตรงกับลักษณะของห้องประชุมที่ดีแล้ว มีอะไรบ้างที่ต้องดู

-สถานที่เหมาะสมกับการจัดงานประชุม ไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องประชุมเอง หรือว่าจะเช่าห้องประชุม ก็ตาม จะต้องเลือกลักษณะห้องที่เหมาะกับการจัดงานก่อน เช่นไม่มีเสียงรบกวน หรือว่าเสียงสามารถลอดเข้ามา หรือเสียงทะลุออกไปด้านนอกได้ เพราะนั่นไม่ใช่ลักษณะของห้องประชุมที่ดี และต้องมีโต๊ะเก้าอี้อย่างพอเพียง สำหรับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมด้วย

-อุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งาน นอกจาการเตรียมการประชุมแล้ว อุปกรณ์สำคัญต่างๆ ที่จะช่วยให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เช่นเครื่องแสงสีเสียง อุปกรณ์สำหรับฉายโปรเจกเตอร์ พอยท์เตอร์ และอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอย่างอื่น เช่นเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

-มีสิ่งอำนวยความสะดวก การเช่าห้องประชุม สิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับห้องประชุมก็คือ จะต้องมีอินเตอร์เน็ตเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วย ในการหาข้อมูล หรือการติดต่อสื่อสาร และห้องสำหรับรับรองให้กับผู้เข้าร่วมงาน ขณะที่พักการประชุมด้วย จะต้องมีอย่างพอเพียง และอาหารเครื่องดื่มต่างๆ จะต้องมีเอาไว้รองรับพร้อมที่จะรับประทานได้ทันที

-มีห้องน้ำอย่างพอเพียง การประชุมขนาดใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมาก นั่นก็คือไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้ร่วมงานเพียงพอ ทำให้มีการต่อคิวยาวเหยียด ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้เข้าร่วมงานแน่นอน ฉะนั้นการจะเลือก เช่าห้องประชุม ที่ใดก็ตาม เรื่องของห้องน้ำ จะต้องเอามาพิจารณาด้วย ไม่เช่นนั้นปัญหาในขณะวันประชุมจริง อาจจะตามมาอีกได้

-มีสถานที่จอดรถพอเพียง เป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ เวลาที่เช่าห้องประชุม เพราะบางที่ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานบางคนหาที่จอดรถไม่ได้ หรือไม่ก็ต้องไปจอดไกลๆ แล้วก็ต้องเสียเวลาในการเดินย้อนมา ทำให้ไม่สะดวกต่อการเข้างานอย่างยิ่ง

-ราคาคุ้มค่าหรือไม่ การจะเลือกเช่าห้องประชุม นอกจากจะดูอุปกรณ์และสิ่งต่างๆแล้ว ต้องดูราคาว่าคุ้มค่ากับการให้บริการหรือไม่ ถ้าเห็นว่ายังไม่คุ้มค่ากับการจ่ายเงิน ก็แนะนำว่าให้ไปเลือกที่ใหม่จะดีที่สุด เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

เพียงแค่นี้เราก็เลือกเช่าห้องประชุม ในแบบที่เราต้องการได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเช่าห้องประชุมขนาดเล็ก หรือว่าห้องประชุมขนาดใหญ่ก็ตาม ก็ควรจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกันทุกแบบ และถ้าเราได้สถานที่ที่พร้อม การประชุมของเราก็จะเห็นผลดีรขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบทเทียบกับการประชุมแบบเดิมๆ